ANTI VIRUS – Żel antybakteryjny do rąk 100 ml

10,79 

Skuteczny żel antybakteryjny do dezynfekcji rąk bez użycia wody. Zabija 99,99% wirusów i bakterii, w tym wirusy lipofilne, do których należy koronawirus

Sposób użycia:
Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania.Bakterie towarzyszą nam wszędzie – na spacerze, w podróży, podczas robienia zakupów, czy na nawet płacąc za nie. Nie można się od nich uchronić, lecz można je skutecznie zwalczać przez dezynfekcję rąk dobrym i skutecznym żelem antybakteryjnym do rąk.

Skład:
80% alkohol etylowy (etanol), gliceryna, butanon, kokamidopropylobetaina.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych – pary są cięższe od powietrza i z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Unikać kontaktu z oczami. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:
– przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku,
– unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Magazynować z dala od środków spożywczych i pasz dla zwierząt.